Over Dew Mandir

Stichting Shri Sanatan Dharm Dew Mandir Den Haag

Een Mandir is een tempel of gebedshuis van de Hindoes. Het woord ‘Mandir’, bestaat uit twee woorden, te weten ‘man’ (geest) en ‘dir’ (rust). Een mandir is dus een plaats voor aanbidding en spiritualiteit, waar de geest tot rust kan komen.  Naar het Hindoeïsme wordt door haar aanhangers overigens zelf gerefereerd als ‘Sanatan Dharma’. ‘Sanatan’ betekent ‘eeuwig’ en voor het woord ‘Dharma’ bestaat er in Westerse talen geen vertaling die een juiste invulling geeft van zo een breed begrip. ‘Dharma’ zou het beste omschreven kunnen worden als ‘al het goede’, ‘een levenswijze’ of ‘gedragscode’.

Dew Mandir is een sociale, culturele, maatschappelijke en religieuze organisatie, die zich inzet om de Hindoe-gemeenschap een plek te bieden voor zowel religieuze activiteiten als het sociale samenzijn. Immers, naast het ‘huis van God’ dient de mandir ook als educatief en sociaal fundament voor de (Hindoe-)gemeenschap. Zo houdt ze zich ook bezig met het geven van geïntegreerde voorlichting aan onderwijsinstellingen en voert zij overleg met gemeentelijke instellingen over sociaal-maatschappelijke kwesties. Vanuit religieus oogpunt draagt Dew Mandir hoofdzakelijk bij aan het verspreiden van kennis over de Sanatan Dharma en het promoten van universele normen en waarden vanuit de Hindoe-filosofie.

Bovendien streeft Dew Mandir ernaar het contact te intensiveren en de onderlinge samenwerking te bevorderen tussen de aangesloten Shri Sanatan Dharm Organisaties. Dew Mandir is dan ook als lidorganisatie aangesloten bij Shri Sanatan Dharm Maha Sabha Nederland, een landelijke koepelorganisatie voor onder andere mandirs, met als belangrijk doel het verkondigen van een consistente en eenduidige boodschap gebaseerd op de kernwaarden van de Sanatan Dharm naar alle Hindoes, Hindoe sympathisanten en de Nederlandse samenleving.

Na vele jaren van hard werken en met uitzonderlijke steun van de gemeenschap heeft Dew Mandir een nieuw gebouw kunnen realiseren. Wij hopen dat dit nieuwe gebouw de waardigheid van een mandir zal uitdragen en Dew Mandir zal helpen om haar maatschappelijke, sociale en religieuze functies nog beter te vervullen. Zonder alle vrijwilligers, donateurs, sponsoren en sympathisanten hadden we dit nooit kunnen realiseren. Wij danken alle betrokkenen dan ook vanuit de grond van ons hart voor hun onbaatzuchtige hulp bij de totstandkoming van de nieuwbouw.

Namens het bestuur van Shri Sanatan Dharm Dew Mandir,

Pt. H.D. Djwalapersad
Voorzitter