Historie

Dew Mandir van 1973 tot 2017

Het was rond 1973 dat op initiatief van Baba Poedai een pand aan de Ravensteinstraat te Den Haag werd ingericht als mandir. Baba Poedai was de voortrekker van de organisatie Shri Sanatan Dharm Sakha Sabha (SSDSS), die op dat moment al enkele jaren bestond. Echter, na ongeveer twee jaar moest dit pand, wegens stadsvernieuwingsactiviteiten verlaten worden. De mandir verhuisde toen met murti’s (beelden) en al naar de woonkamer van Baba Kabir aan de Segherstraat in Den Haag. Het duurde niet al te lang voordat de mandir wederom verplaatst werd, deze keer naar het huis van de familie Kanhai aan het Hannemanplantsoen te Den Haag, ook hier was de ruimte eigenlijk zeer beperkt.

Het was vanwege deze knellende situatie met aanhoudende locatieverschuivingen dat vanuit de Hindoe-gemeenschap het verlangen ontstond naar een geschikte onafhankelijke ruimte waar de mandir zich stabiel kon vestigen en de diensten konden plaatsvinden. Parallel aan deze ontwikkelingen was er ook vanuit de Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap sinds 1974 een ‘strijd’ aan de gang voor een eigen ruimte ten behoeve van cultuur- en religiebehoud. Onder aanvoering van de Surinaamse jongerenvereniging MANAN en met ondersteuning van de SSDSS en andere organisaties zoals ASAN en Jeevan Joti, werd in 1978 in een pand aan de Jan Hendrikstraat te Den Haag, het Sociaal Cultureel Centrum Eekta Bhavan gerealiseerd. Eekta Bhavan werd een koepelorganisatie waarin verschillende Surinaams-Hindoestaanse organisaties hun krachten bundelden.

In de aanloop naar het beschikbaar komen van Eekta Bhavan, werd het idee geopperd om in dit gebouw ook de mandir te vestigen. Zodoende werd gelijktijdig met de inrichting van Eekta Bhavan ook de inrichting van de mandir van de SSDSS ter hand genomen. Baba Poedai heeft voor de inrichting van de mandir enorm veel zelf gebouwd, het zou zijn levenswerk worden. Verder werden vanuit de Hindoe-gemeenschap enkele murti’s geschonken. De mandir kwam op de tweede etage van Eekta Bhavan en kreeg hier een vaste plek, om te voorkomen dat de murti’s na elke wekelijkse mandirdienst weer verplaatst zouden moeten worden. De mandir, die eigenlijk geen speciale naam had, maar gewoon ‘de mandir van Sanatan Dharm Sakha Sabha’ genoemd werd, kreeg als bestuursleden Baba Poedai (voorzitter), dhr. Bharatsingh (secretaris; later opvolger van Baba Poedai als voorzitter) en dhr. Jagesar (penningmeester).

In september 1978 vond de officiële opening van federatie Eekta Bhavan plaats. De feestelijkheden gingen gepaard met een meerdaagse Yagya (grote plechtige dienst) in de mandir. Later hebben nog vele Yagya’s en huwelijken in de mandir plaatsgevonden en werd de ruimte verder gebruikt voor het geven van lezingen, voorlichtingen en het verzorgen van lessen.

Omstreeks maart 1992 kwam het bestuur van de mandir met het voorstel om de mandir een naam te geven. Op 23 maart 1992 is na overleg akkoord gegaan met de naam Dew Mandir, waarna op 21 mei 1992 de naam van SSDSS officieel notarieel gewijzigd werd in:

Stichting Shri Sanatan Dharm Dew Mandir Den Haag e.o.

Het bestuur bestond op dat moment uit dhr. Bharatsingh (voorzitter), dhr. S. Dhauntal (secretaris) en dhr. Doekharan (penningmeester). Op 21 juni 1994 werd Pt. H.D. Djwalapersad benoemd tot voorzitter van Dew Mandir, deze functie vervult hij tot op de dag van vandaag nog steeds.

In 1996 verhuisde federatie Eekta Bhavan van de Jan Hendrikstraat naar de Boylestraat. Echter, wegens ruimtegebrek kon Dew Mandir niet meeverhuizen naar het nieuwe onderkomen. Dew Mandir moest op zoek gaan naar een nieuwe locatie, dit stimuleerde de organisatie ook om zoveel mogelijk op eigen benen te staan en in hun verdere ontplooiing zo min mogelijk afhankelijk te zijn van andere organisaties. Met veel moeite werd in 1997 het pand aan de Gaslaan 72 aangeschaft en compleet omgebouwd tot mandir. Een aantal pandits die een grote bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van de mandir op de nieuwe locatie zijn Pt. D. Poetoe en Pt. Arjun Sharma. De realisatie van de nieuwe mandir werd deels gefinancierd door een uitgegeven obligatielening. Het bestuur is zeer erkentelijk voor de toen geleverde (financiële) bijdragen aan Dew Mandir.

De ontwikkeling van de nieuwbouw

In 2011 ontstond het idee om een nieuwe mandir te bouwen: een vrijstaand gebouw die de waardigheid van een mandir zou uitstralen en van buitenaf ook op deze manier herkenbaar zou zijn. De huidige mandir was immers gevestigd in een oude garage. Op advies van het bestuur werd er actief gezocht naar een geschikte locatie. Uit onderzoek en uit het bestemmingsplan van de gemeente Den Haag bleek dat er aan de Gaslaan 74, naast het huidige gebouw, er wel een stuk grond beschikbaar was, maar dat dit niet de juiste bestemming had. De bestemming werd aangepast en er werd een architect ingeschakeld om de geschiktheid van de locatie te peilen voor het bouwen van een mandir.

Na een positieve beoordeling werd er contact gelegd met de gemeente en werd er toestemming gegeven aan Dew Mandir om de grond aan de Gaslaan 74 aan te schaffen en met eigen middelen de bouw van een mandir verder te financieren. De plannen werden gesteund door Marnix Norder, de wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie. Vervolgens werd door het bestuur onder leiding van dhr. H. Lachman de ‘Commissie Nieuwbouw’ in het leven geroepen met als doel de nieuwbouw te realiseren

In maart 2014 mocht het bestuur op het gemeentehuis in Den Haag de vergunning uit handen van wethouder Marnix Norder in ontvangst nemen en werd Dew Mandir de trotse eigenaar van de 1700 m2grond aan de Gaslaan 74. Wederom is er voor de financiering van de nieuwbouw een obligatielening uitgegeven. Daarnaast is door middel van twee fundraisingen (op 5 april 2014, georganiseerd door het hoofdbestuur en op 14 november 2015, georganiseerd door het Jongerenbeestuur) ook een deel van de financiën opgehaald. Verder hebben ontzettend veel vrijwilligers, sympathisanten, donateurs en sponsoren hun (financiële) bijdrage geleverd. Zonder de hulp van al deze mensen, had de droom van een prachtig nieuw gebouw voor Dew Mandir niet gerealiseerd kunnen worden. Dew Mandir dankt hen dan ook allen vanuit de grond van het hart voor alle onvoorwaardelijke hulp.

Op 28 mei 2017 is de nieuwbouw van Dew Mandir feestelijk geopend.