Ganesh Chaturthi, vrijdag 10 september 2021

Aanmelden verplicht via het formulier, klik hier om aan te melden.

Ganesh Chaturthi
vrijdag 10 september 2021

Pujá | 16:00 – 18:00
Gelegenheid tot het offeren van prashád | 18:00 – 18:30
Degenen die prashād willen offeren, kunnen dat aangeven bij registratie
Pravacan door eerwaarde Pt. Debi Tewari | 18:45 – 19:30
Árti en afsluiting | 19:30 – 19:45

Blijf thuis bij klachten.

Volg de richtlijnen van het RIVM en de aanwijzingen van de COVID-coördinatoren in Dew Mandir.

Er is een maximum van bezoekers toegestaan, vol = vol.

Voor overige vragen:
info@dewmandir.nl
06-51480080

Voor donaties, klik hier