Hanumán Jayanti 26 april 2021

Aanmelden verplicht via formulier, klik hier.

Pujá | 16:00 – 18:00
Gelegenheid tot het offeren van prashád | 18:00 – 18:30
Degenen die prashād willen offeren, kunnen dat aangeven bij registratie
Pravacan door Pt. Vishwanand Ramkoeber | 18:45 – 19:30
Árti en afsluiting | 19:30 – 19:45

Mondkapjes zijn verplicht.

Blijf thuis bij klachten.

Volg de richtlijnen van het RIVM en de aanwijzingen van de COVID-coördinatoren in Dew Mandir.

Er zijn maximaal 30 bezoekers toegestaan, vol = vol.