Bhavishya: “The Navratri Special”

Op zaterdag 28 september 2019 heeft alweer de vierde sessie van Bhavishya plaatsgevonden. Deze sessie werd gewijd aan Navrátri. Omdat Navrátri al voor de deur stond en één dag later van start zou gaan, was dit hét perfecte onderwerp om onder de aandacht te brengen van de kinderen en uiteraard ook van de aanwezige ouders.

De opkomst van deze vierde sessie was groter dan bij de voorgaande sessies. Naast de bekende gezichten van de trouwe aanwezigen, waren er deze keer ook nieuwe geïnteresseerden die een kijkje kwamen nemen. Mooi om te zien dat er ook bij deze sessie weer veel zorg en aandacht was besteed aan de kleine details, zoals een naambordje voor de kinderen, een hapje (pannenkoeken) en een drankje. Uiteraard kregen ook de ouders de gelegenheid om kennis te maken met elkaar.

Eenmaal boven aangekomen en nadat iedereen een plekje had gevonden, startten Vidhatri Djwalapersad en Nishad Matawlie met het gebruikelijke welkomstwoord en lieten ze gelijk weten hoe blij en enthousiast ze zijn met de groei van het aantal aanmeldingen. Daarna werd er gezamenlijk teruggeblikt op de drie voorgaande sessies en stelden zij de volgende vraag aan de kinderen: “Wie weet nog waar de vorige Bhavishya sessies over gingen?’’. Met heel veel enthousiasme blikten de kinderen terug op de drie vorige sessies en er waren erg veel kinderen die wisten te vertellen wat de voorgaande onderwerpen waren. Deze sessies hebben dusdanig veel indruk gemaakt op de kinderen dat er meer is blijven hangen dan Vidhatri en Nishad hadden verwacht. Dit komt waarschijnlijk door de interactieve aspecten tijdens deze sessies en dat was vooral terug te zien tijdens het gezamenlijk uitvoeren van de “Surya Namaskár”, waaraan in de derde sessie aandacht was besteed. Al met al een zeer bijzondere terugblik van de afgelopen sessies.

“The Navrátri Special” werd ingeleid door pandit Sharwin Madho. Terwijl hij zich voorstelde, viel gelijk op dat pandit Sharwin erg laagdrempelig de kinderen te woord stond. Hierdoor hingen de kinderen aan zijn lippen om het verhaal achter Navrátri te beleven.

Zoals pandit Sharwin aangaf, is de letterlijke betekenis van Navrátri: ‘9 nachten’. Navrátri wordt tweemaal per jaar gevierd, namelijk de Chaitra Navrátri die in het voorjaar plaatsvindt en de Sharad Navrátri die in het najaar plaatsvindt.

Pandit Sharwin legde uit waarom wij tweemaal per jaar Navrátri vieren. Een jaar zoals wij dat kennen bestaat uit 365 dagen, maar diezelfde periode is voor de Devi’s en Devtá’s gelijk aan één dag. De eerste Navratri staat voor het ochtendgebed van deze Devi’s en Devtá’s en de tweede Navrátri voor hun avondgebed. De poojá bij de Devi’s en Devtá’s duurt voor ons mensen negen dagen, daarom wordt Navrátri negen dagen lang gevierd en beschouwen wij deze negen dagen als zeer spiritueel. Er zijn uiteraard ook andere redenen om Navrátri te vieren en één van de bekendste reden komt voort uit de Kathá (het verhaal) van Mahishásura en Durgá Mátá.

Op een zeer leuke en speelse manier vertelde pandit Sharwin het verhaal van het ontstaan van Durgá Mátá en daardoor bleven de kinderen geboeid. De kinderen vonden de Kathá’s erg spannend en indrukwekkend. Hij vertelde ook dat Durgá Mátá diverse vormen aannam die allemaal verschillende eigenschappen en krachten vertegenwoordigden. Iedere vorm van Durgá Mátá is te onderscheiden in negen verschillende benamingen die alle negen door een kleur vertegenwoordigd worden. Na dit verteld te hebben, kregen de kinderen de gelegenheid een vragenlijst in het programmaboekje in te vullen. Na het invullen van deze vragen was het even tijd voor een stukje ontspanning. Er waren namelijk 9 danseresjes aanwezig die allemaal één gedaante van Durgá Mátá uitbeeldden en een mooie dans uitvoerden.

Na de dans ging pandit Sharwin verder met het verhaal en kwamen de 9 benamingen met de daarbij behorende kleuren en eigenschappen ter sprake. De 9 benamingen en vormen van Durgá Mátá zijn:

  • Shailaputri Mátá (geel, staat voor moed, kalmte en kracht)
  • Brahmachárini Mátá (groen, staat voor oneindig bewegen)
  • Chandraghantá Mátá (grijs, staat voor waakzaamheid)
  • Kushmándá Mátá (oranje, staat voor creatieve energie)
  • Skanda Mátá (wit, staat voor moed, behendigheid en vaardigheid)
  • Kátyáyani Mátá (rood, staat voor verzorging)
  • Kálrátri Mátá (blauw, staat voor absolute rust van lichaam, ziel en geest)
  • Mahá Gauri Mátá (roze, staat voor zuiverheid),
  • Siddhidátri Mátá (paars, staat voor geluk en succes)

Na de uitleg nam Vidhatri het woord om met een aantal kinderen de antwoorden op de vragenlijst door te nemen. Al snel bleek de lievelingskleur van de kinderen overeen te komen met de eigenschappen waar deze kleur symbool voor staat. Zo waren de kinderen met groen als lievelingskleur inderdaad vol energie en bleken kinderen met rood als lievelingskleur inderdaad extra verzorgend te zijn. Hierna volgde er een tweede dans van de 9 danseresjes die nu een dans ter ere van “Ganesh Bhagwán” tentoonstelden en aansluitend zongen de Ashiq Brothers een aantal bhajans.

Na de bhajans was er gelegenheid om Dhár te offeren met ondersteuning van de gehele Bhavishya crew. Pandit Djwalapersad legde uit waarom Dhár offeren zo belangrijk en krachtig is. Dhár maakt namelijk sneller en beter contact met Mátá en heeft hierdoor een effectievere werking.

Tijd voor een spel!
De voorbereidingen werden getroffen, de kussentjes waar de kinderen op zaten, zijn op aanwijzing van de Bhavishya crew door de kinderen zelf opgeruimd. Er werden negen stoelen verspreid over de grote ruimte. Iedere stoel was voorzien van een gekleurde ballon en de ballonnen kwamen overeen met de negen kleuren die horen bij Durgá Mátá. Pandit Sharwin stelde vragen waarbij hij meerdere antwoorden gaf; elk antwoord was gekoppeld aan een ballonkleur en het was de bedoeling dat de kinderen bij de juiste ballon gingen staan. Dit verliep verrassend goed, omdat de kinderen erg goed hadden opgelet tijdens de sessie. Zelfs bij een strikvraag waren er kinderen alert genoeg om zich niet in de maling te laten nemen.

De middag werd afgesloten met een gezamenlijke Mantra en daarna kon iedereen gaan genieten van een warme maaltijd die in de tussentijd door de vrijwilligers was bereid. Na heerlijk gegeten te hebben, was helaas het moment aangebroken om afscheid te nemen en uiteraard uit te kijken naar de volgende sessie die door de Bhavishya crew georganiseerd zal worden.

Anushka Gierdharie – Panchoe

Bhavishya: “The morning rituals”

Op zaterdag 15 juni 2019 heeft de derde sessie van Bhavishya plaatsgevonden. Deze sessie werd gewijd aan de ochtendrituelen uit onze heilige geschriften.

Zoals bij de vorige sessies werd iedereen ontvangen met een hapje en drankje. De kinderen waren van begin af aan heel enthousiast en ook benieuwd naar het programma van die dag. Het welkomstwoord werd gevoerd door pandit Djwalapersad en Nishad Matawlie.

Elke sessie wordt gestart met de mantra: ‘Tvameva Mátá, ca Pitá Tvameva’. Het doel van het reciteren van deze mantra tijdens het begin van iedere Bhavishya sessie is om de kinderen dit van jongs af aan te leren, zodat ze dit in hun dagelijks leven kunnen toepassen. Dit is ook de reden dat wij tijdens elke sessie een aantal onderdelen herhalen in ons programma, want deze herhaling zal immers leiden tot gewoonte en routine bij de kinderen voor de rest van hun leven.

Tijdens de sessie werd op een kindvriendelijke manier uitgelegd welke ochtendrituelen belangrijk zijn volgens onze Hindoe Dharm. De ochtendrituelen werden in 12 stappen, vanaf het moment van wakker worden tot aan het ontbijt, uitgelegd. Eén van de stappen was een ademtechniek, de Pránáyáma. Aan de hand van een ademspel met behulp van een ballon werd aan de kinderen geleerd hoe de Pránáyáma uitgevoerd moet worden.

De les over ochtendrituelen werd afgesloten met de Surya Namaskár. Onder begeleiding van Natasha Bihari hebben de kinderen samen met hun ouders de Surya Namaskár geoefend. Iedereen deed heel enthousiast mee! Er waren zelfs een aantal kinderen die de Surya Namaskár al na een aantal keer oefenen onder de knie hadden en durfden voor te doen voor de hele groep.

Uiteraard kregen de kinderen en de ouders tijdens de sessie de gelegenheid om vragen te stellen aan pandit Djwalapersad. Het is altijd mooi om te zien hoe de kinderen maar ook de ouders de informatie tot zich nemen. De ochtendrituelen volgens de Hindoe Dharm hebben een positieve invloed op de mens, zoals verbetering van de gezondheid en kennis en het verkrijgen van materiële en immateriële rijkdom. Het is daarom goed dat de kinderen hier op jonge leeftijd bewust van worden gemaakt.

De sessie werd afgesloten met het gezamenlijk offeren van prashád aan Bhagwán. Hierbij deden alle kinderen mee. Dit zorgt immers bij de kinderen voor saamhorigheid, eenheid en verbondenheid, waardoor ons geloof in de toekomst alleen maar sterker zal worden.

Het doel van Bhavishya is om de Hindoe Dharm vanaf kleins af aan mee te geven en de kinderen al vroeg kennis te laten maken met de Sanatan Dharm. Het enthousiasme en de leergierigheid van de kinderen wat wij tot nu toe hebben gezien, motiveert ons om iedere toekomstige Bhavishya sessie leerrijk en onvergetelijk te maken voor de kinderen!

Shanice Jankie

Bhavishya: ‘The story of Shri Vishnu and Holi’

Op zaterdag 16 maart vond alweer het tweede programma van Bhavishya plaats. De sessie ging dit keer over Vishnu Bhagwán en het verhaal van Holi. 

De middag begon met ontvangst van alle kinderen met hun ouders. Mooi om te zien dat er weer zoveel kinderen aanwezig waren! Er waren veel bekende gezichten, die ook aanwezig waren tijdens de kick-off van Bhavishya. De kinderen kregen weer een leuke goodiebag uitgereikt, met daarin het programmaboekje, een flesje poeder ter gelegenheid van Holi en wat lekkers. De kinderen konden met hun ouders plaatsnemen op de kussentjes die speciaal voor hen waren klaargelegd in de bovenruimte van de mandir. Het welkomstwoord werd gedaan door Pandit Komal Bisseswar en Jain Bhoendie die uitlegden waar het programma uit bestond. 

Na de bekende mantra: Tvameva Mátá, ca Pitá Tvameva, heeft iedereen gebeden om met spiritualiteit te kunnen starten aan de sessie. Ook werd er één minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aanslagen in Christchurch van de dag ervoor in Nieuw-Zeeland. 

Pandit Bisseswar gaf aan tezamen met de kinderen en ouders de Manas pooja uit te voeren. De Manas pooja wordt gedaan door middel van visualisatie, oftewel, het in gedachten nemen van Bhagwán. Deze Manas pooja werd gedaan voor Vishnu Bhagwán. Na het sluiten van de ogen, nam de pandit de kinderen in gedachten mee naar een grot waar Vishnu Bhagwán resideerde. Hier brachten ze in gedachten verschillende offers en vereerden ze Bhagwán. De pandit benadrukte dat de Manas pooja zeer krachtig is, omdat het de rust voor eenieder bewaart en de concentratie versterkt. Rust en concentratie heeft men in alle fases van het leven nodig, maar kinderen hebben dit vooral tijdens de leerjaren op school nodig. De Manas pooja wordt daarom zeer gestimuleerd door de pandit, omdat het overal makkelijk te verrichten is. 

Natuurlijk mocht het verhaal van Bhakt Prahlad niet ontbreken, waarin zijn bhakti (toewijding) voor Bhagwán Vishnu, het kwade overwon en hieruit uiteindelijk de Holika dahan tot stand kwam. Terwijl het verhaal beeldend werd voorgelezen door pandit Bisseswar, konden de kinderen meelezen uit het boekje wat in hun goodiebag zat. 

In het kader van Holi, hebben de kinderen tevens kennis gemaakt met de chautaal onder leiding van chautaal samaadj Apna Dosti. Ze mochten zelfs een stukje meezingen op de mooie deuntjes. Na de offering van Prasád onder leiding van Pandit Djwalapersad, was het voor de kinderen tijd voor de leuke speurtocht, die zeer goed werd begeleid door de organisatie van de Bhavishya sessies. De sfeer onderling bij de kinderen was zeer gezellig. Terwijl de kinderen druk bezig waren met het oplossen van de speurtocht, konden hun ouders genieten van Prasád en warm eten zoals, roti, dhaal, aardappelen, pompoen en nog veel meer. 

Ik ben ontzettend dankbaar en onder de indruk van de investering die de Pandits, vrijwilligers en de organisatie willen doen om Dharma over te brengen op de huidige generatie. Hoe alles op en top werd verzorgd, vergt een intensieve organisatie, met voor elk kind een stukje eigen aandacht. Ook na het bijwonen van de tweede sessie, blijft de nieuwsgierigheid van het geloof gewekt onder mijn kinderen, waardoor wij niet kunnen wachten tot de derde sessie zich aankondigt. De kindvriendelijke en toegankelijke wijze waarop ons geloof wordt uitgelegd en besproken, raad ik elke ouder aan. Onze kinderen zijn de toekomst, maar ook hierin is sturing en investering van de ouders zeer belangrijk. Uiteindelijk zijn zij degenen, die onze dharm en eenheid zullen voorzetten. 

Natasha Mirchi-Ramdas

Bhavishya – voor de kinderen

De eerste sessie was een groot succes! Meld je nu aan voor de volgende sessie via dit formulier.

De tweede sessie zal op 16 maart 2019 van 14:00 uur tot 15:30 plaatsvinden in Dew Mandir (Gaslaan 74, Den Haag). Deze sessie zal in het teken staan van Vishnu Bhagván en Holi. Tijdens deze sessie zullen de kinderen en hun ouders leren hoe zij een Manas poojá (poojá doen door middel van visualisatie) moeten verrichten onder begeleiding van Pandit Komal Bisseswar. Daarna(ast) zal Pandit Komal Bisseswar op een toegankelijke wijze vertellen over Holi en alle vragen van de kinderen beantwoorden. Tot slot zullen wij de opgedane kennis van de kinderen gelijk in de praktijk testen door middel van een actieve speurtocht.

Bhavishya – “The Kick-off”

Op 2 februari 2019 was het zover, de kick-off van Bhavishya in Dew mandir Den Haag.

Bhavishya is een initiatief van Shri Sanatan Dharm Dew Mandir, omdat de Dew Mandir gelooft dat jongeren de hoeksteen vormen van de samenleving. Het is volgens de Dew Mandir daarom cruciaal dat er wordt bijgedragen aan de persoonlijke ontwikkeling van onze kinderen en daar is ‘dharm’ onlosmakelijk mee verbonden. Bhavishya zal maandelijks met een programma komen, toegespitst op kinderen waarbij ze leren over een specifieke devi of devta, eventueel in combinatie met een feestdag. Bhavishya is begonnen met een Ganesh poojá, omdat we in onze dharm altijd beginnen met het eren van Ganesh Bhagwán.

De Dew mandir was op deze dag helemaal ‘kids proof’ gemaakt waarbij de kinderen samen met hun ouders op kussentjes konden zitten. Alle kinderen kregen een murti van Ganesh Bhagwán van de mandir die ze tevens mochten houden na afloop. Aan de hand van deze murti’s, de benodigdheden en hun eigen offeringen zouden ze de pooja uitvoeren. Op hun zitplek stond voor alle kinderen een goodiebag klaar met een boekje speciaal voor hun vormgegeven en voorzien van het programma, mantra’s, uitleg over het Hindoeïsme, kleurplaten, een stappenplan om de Ganesh poojá thuis te kunnen verrichten en kleurrijke printen en verhalen. Ook zat er nog eens een lekkernij in de tas!

Pandit Djwalapersad heeft samen met zijn dochter, Vidhatri, het welkomstwoord gehouden. Hierbij legden zij uit dat het initiatief van Bhavishya eigenlijk komt vanuit een gemis aan ‘kindvriendelijke’ diensten in de mandir. Hiermee werd er gedoeld op diensten waar er voldoende tijd genomen kan worden om kinderen uit te leggen waarom en hoe we handelingen verrichten in onze Hindoe dharm. Tijd voor meer interactie met kinderen en waar ze zelfs vragen kunnen stellen. Het programma van de dag was daarom ook hierop afgestemd, helemaal in het Nederlands, er werden ook vragen aan kinderen gesteld en alles werd op een visuele manier uitgelegd.

Persoonlijk vond ik het een genot om alle kinderen zo gebiologeerd te zien op deze dag. Met volledige toewijding onder leiding van ouders en pandit Djwalapersad hebben ze de poojá uitgevoerd. Er was tevens ruimte voor spelletjes en aan het eind van het programma was er gewoon patat, berlinerbol en heel veel lekkere kinderdrankjes! Mijn neefje was helemaal happy en vroeg zijn moeder in de auto wanneer er weer een kinderfeestje was in de mandir!

Pandit Djwalapersad zei overigens iets wat ik nog belangrijk vind om te herhalen, namelijk: ‘ook al snappen kinderen niet alles, maar het is belangrijk om ze naar de mandir te brengen. We moeten hen kennis laten maken met de harmonie en de positieve sfeer die hier heerst’. Gelukkig is Bhavishya met kindvriendelijke diensten gekomen, maar laten we de jeugd ook vooral naar de overige diensten blijven meenemen. Het draagt alleen maar meer bij aan een ‘volledige’ ontwikkeling die jij als ouder voor ogen hebt. Hoe meer onze kinderen worden blootgesteld aan harmonie, positiviteit en liefde, hoe beter. En religie is liefde in haar puurste vorm!!

Geschreven door: Sheetal

Voor de kinderen – Bhavishya

In 2019 zal Dew Mandir een nieuwe activiteit organiseren speciaal voor kinderen. Er zal elke maand een sessie plaatsvinden waarin de jeugd op een toegankelijke en leuke manier het geloof eigen kan maken. De jeugd is immers de toekomst voor het voortbestaan van onze Dharm, daarom hebben wij gekozen voor de toepasselijke naam: ‘Bhavishya’ oftewel de toekomst in het Hindi en Sanskrit.

De Kickoff zal op 2 februari 2019 plaatsvinden. Verdere informatie over de kickoff zullen wij begin volgend jaar kenbaar maken via onze website en facebook/instragrampagina. Voor nu wensen wij een ieder een Shubh Nav Varsh toe!